Technologie 3D tisku kovů je osvědčeným nástrojem pro výrobu forem, odlehčených struktur v leteckém průmyslu a u dalších, technologicky náročných aplikací. S využitím aditivní technologie se otevírá nová oblast konstrukčních možností u výrobků i při vývoji kovových prášků. Výsledkem jsou nové tvary zdůrazňující moderní vzhled a konstrukční řešení, při kterých se využívá topologické optimalizace. Aditivní výroba zde do jisté míry nahrazuje tu konvenční, která může být kvůli tvarové složitosti dílů omezena.

Stroj Renishaw AM400 má stavební komoru o rozměrech 250 mm × 250 mm × 300 mm. Chlazení zajišťuje chladič (vpravo)
Stroj Renishaw AM400 má stavební komoru o rozměrech 250 mm × 250 mm × 300 mm. Chlazení zajišťuje chladič (vpravo)

Aditivní technologie zasahují do různých výrobních oblastí, ať už se jedná o medicínu, automobilový, letecký nebo kosmický průmysl. V souvislosti s rozšířením povědomí studentů Vysoké školy báňské – Technické univerzita Ostrava o této výrobní technologii byla navázána úspěšná spolupráce s firmou Renishaw. Nejen v oblasti 3D tisku kovových prototypů, ale také nad vývojem, zkušebnictvím a experimentální činností u kovových prášků. Z tohoto důvodu byla nově vybudována Laboratoř aditivní výroby na Fakultě strojní se strojem Renishaw AM400.

Renishaw je specialistou v oboru aditivní technologie ve výrobě dentálních náhrad
Renishaw je specialistou v oboru aditivní technologie ve výrobě dentálních náhrad

Zaměření laboratoře:

  • vědecko-výzkumná činnost a vzdělávání,
  • testování a měření mechanických vlastností vytištěných dílů,
  • technologie, vývoj a testování práškových kovů,
  • metodika navrhování součástí (topologická optimalizace a bionické konstrukce),
  • zakázková výroba kovových prototypů.