Laboratoř aditivní výroby využívá výrobcem stroje, společností Renishaw, doporučené práškové kovy, u nichž jsou ověřené a zaručené mechanické, fyzikální a chemické vlastnost. Seznam standardních a dostupných práškových kovů naleznete v tabulce.

10-3d-tisk-kovu-aditivni-vyroba-dentalni-prumysl

Práškové kovy/Process specification – powders
Charakteristika práškového kovu/Powder description

 

Korozivzdorné oceli

Stainless steel

Slitiny kobalt-chrom

Cobalt-chromium alloys

Hliníkové slitiny

Aluminium alloys

Titanové slitiny

Titanium alloys

Niklové slitiny

Nickel alloy powder

Materiálové označení/Material description 316L CoCr AlSi10Mg Ti6Al4V In625 In718
Tloušťka vrstvy/Layer thickness 50 μm 30 μm 25 μm 30 μm/60 μm 30 μm 30 μm
Fyzikální vlastnosti/Generic data – wrought material
Hustota/Density 7999 kg·m-3 8300 kg·m-3 2680 kg·m-3 4420 kg·m-3 8440 kg·m-3 8190 kg·m-3
Tepelná vodivost/Thermal conductivity 16,2 W·m-1·K-1 13 W·m-1·K-1 (130–190) W·m-1·K-1 (6–8) W·m-1·K-1 (9,2–10,7) W·m-1·K-1 (6–12) W·m-1·K-1
Bod tání/Melting range 1371 °C – 1399 °C 1260 °C – 1482 °C 570 °C – 590 °C 1635 °C – 1665 °C 1290 °C – 1350 °C 1260 °C – 1336 °C
Koef. tepelné roztažnosti/Coefficient of thermal expansion (20–21) μm· m-1·K-1 12 μm· m-1·K-1
Teplotní souč. el. odporu/Coefficient of thermal friction 16·10-6 K-1 12·10-6 K-1 (8–9)·10-6 K-1 12,8·10-6 K-1
Chemické složení/Composition of powder
Železo/Iron kolísá/balance < 0,75 % < 0,25 % < 0,25 % < 5 % kolísá/balance
Nikl/Nickel 10 % – 14 % < 0,01 kolísá/balance 50 % – 55 %
Kobalt/Cobalt kolísá/balance < 1 % < 1 %
Chrom/Chromium 16 % – 18 % 27 % – 30 % 20 % – 30 % 17 % – 21 %
Niob/Niobium 3,15 % – 4,15 % 4,75 % – 5,5 %
Titan/Titanium < 0,15 % kolísá/balance < 0,4 % 0,65 % – 1,15 %
Molybden/Molybdenum 2 % – 3 % 5 % – 7 % 8 % – 10 % 2,8 % – 3,3 %
Hliník/Aluminium < 0,1 % kolísá/balance 5,5 % – 6,5 % < 0,4 % 0,8 % – 0,8 %
Vanad/Vanadium 3,5 % – 4,5 %
Křemík/Silicon < 1 % < 1 % 9 % – 11 % < 0,5 % < 0,35 %
Hořčík/Magnesium 0,25 % – 0,45 % < 0,01 %
Mechanické vlastnosti po tepelném zpracování/Mechanical properties after hot treated
Mez pevnosti v tahu/Tensile strength
Ve vodorovném směru (XY)/Horizontal direction (XY) 662 MPa ±2 MPa 1104 MPa ±17 MPa 400 MPa ±13 MPa 1077 MPa ±2 MPa 1031 MPa ±5 MPa 1003 MPa ±5 MPa
Ve svislém směru (Z)/Vertical direction (Z) 574 MPa ±10 MPa 1097 MPa ±16 MPa 366 MPa ±30 MPa 1060 MPa ±19 MPa 907 MPa ±6 MPa 887 MPa ±83 MPa
Mez kluzu/Yield strength
Ve vodorovném směru (XY)/Horizontal direction (XY) 518 MPa ±5 MPa 714 MPa ±12 MPa 266 MPa ±2 MPa 988 MPa ±8 MPa 742 MPa ±9 MPa 726 MPa ±17 MPa
Ve svislém směru (Z)/Vertical direction (Z) 440 MPa ±10 MPa 683 MPa ±11 MPa 220 MPa ±4 MPa 951 MPa ±11 MPa 588 MPa ±39 MPa 594 MPa ±26 MPa
Poměrné prodloužení/Elongation at break
Ve vodorovném směru (XY)/Horizontal direction (XY) 38 % ±1 % 16 % ±2 % 4 % ±1 % 10 % ±3 % 34 % ±1 % 25 % ±2 %
Ve svislém směru (Z)/Vertical direction (Z) 26 % ±12 % 21 % ±1 % 3 % ±1 % 8 % ±4 % 33 % ±4 % 20 % ±8 %
Modul pružnosti/Modulus of elasticity
Ve vodorovném směru (XY)/Horizontal direction (XY) 167 GPa ±8 GPa 220 GPa ±37 GPa 64 GPa ±16 GPa 116 GPa ±1 GPa 181 GPa ±7 GPa 148 GPa ±30 GPa
Ve svislém směru (Z)/Vertical direction (Z) 134 GPa ±17 GPa 221 GPa ±25 GPa 69 GPa ±9 GPa 114 GPa ±1 GPa 145 GPa ±17 GPa 124 GPa ±10 GPa
Tvrdost podle Vickerse/Hardness (Vickers)
Ve vodorovném směru (XY)/Horizontal direction (XY) 212 HV0.5 ±2 HV0.5 412 HV0.5 ±16 HV0.5 83 HV0.5 ±5 HV0.5 364 HV0.5 ±8 HV0.5 321 HV0.5 ±17 HV0.5 323 HV0.5 ±4 HV0.5
Ve svislém směru (Z)/Vertical direction (Z) 220 HV0.5 ±6 HV0.5 400 HV0.5 ±9 HV0.5 113 HV0.5 ±5 HV0.5 368 HV0.5 ±9 HV0.5 311 HV0.5 ±4 HV0.5 335 HV0.5 ±9 HV0.5
Parametr drsnosti povrchu Ra/Surface roughness
Ve vodorovném směru (XY)/Horizontal direction (XY) 10 μm – 16 μm 4 μm – 8 μm 5 μm – 9 μm 4 μm – 6 μm 2 μm – 3 μm 5 μm – 6 μm
Ve svislém směru (Z)/Vertical direction (Z) 6 μm – 8 μm 8 μm – 12 μm 7 μm – 9 μm 4 μm – 7 μm 7 μm – 10 μm 4 μm – 6 μm
Materiálové vlastnosti/Material properties
Vysoká tvrdost a houževnatost

High hardness and toughness

Vysoká odolnost proti korozi

High corrosion resistance

Dobře obrobitelné

High machine-ability

Vysoce leštitelné

Can be highly polished

Vysoká pevnost a tvrdost

High strength and hardness

Vynikající biokompatibilita

Excellent biocompatibility

Vysoká odolnost proti korozi

High corrosion resistance

Vysoká tepelná odolnost

High temperature resistance

Nízká hustota

Low density

Vysoká měrná pevnost

High specific strength

Vysoká tepelná vodivost

High thermal conductivity

Velmi vysoká elektrická vodivost

Very high electrical conductivity

Dobře se zpracovává při dokončování

Responds well to post process finishing

Vysoká měrná pevnost

High specific strength

Vynikající biokompatibilita

Excellent biocompatibility

Vysoká odolnost proti korozi

High corrosion resistance

Dobrá oseointegrace (vhojování válcových zubních implantátů)

Good osseointegration

Nízká tepelná roztažnost

Low thermal expansion

Nízká tepelná vodivost

Low thermal conductivity

Vysoká odolnost proti tečení

High creep resistance

Vysoká odolnost proti korozi a oxidaci za vysokých teplot

Very high corrosion and oxidation resistance at high temperature

Vysoká únavová pevnost v mořské vodě

High fatigue strength in seawater

Dobře svařitelná

Excellent welding characteristics

Nemagnetická

Nonmagnetic

Odolný do 650 °C

Retains strength up to 650 °C

Vysoká odolnost proti tečení

High creep resistance

Vysoká odolnost proti korozi

High corrosion resistance

Vlastnosti tuhnutí vyhovují AT

Solidification properties suit AM

Aplikace v praxi/Applications
Formy pro vstřikování plastů

Plastic injection and pressure die-casting molds, extrusion dies

Chirurgické nástroje

Surgical tools

Příbory a kuchyňské nádobí

Cutlery and kitchenware

Námořní komponenty

Maritime components

Vřetena, hřídele a šrouby

Spindles and screws

Části strojů

General engineering

Lékařský a dentální průmysl

Medical and dental

Plynové a větrné turbíny

Gas and wind turbines

Komponenty do motorů

Engine components

Automobilový průmysl

Automotive

Letectví a obrana

Aerospace and defense

Chlazení elektroniky

Electronics cooling

Spotřební zboží

Consumer goods

Lékařský a dentální průmysl

Medical and dental

Letectví a obrana

Aerospace and defense

Motorsport

Motor sport

Šperky a umění

Jewellery and art

Námořní komponenty

Maritime components

Špičkové sportovní vybavení

High-end sports equipment

 

Automobilový průmysl

Automotive

Letectví a obrana

Aerospace and defense

Chemický průmysl

Chemical process industry

Námořní průmysl

Marine engineering

Olejový a petrolejový průmysl

Oil and gas industry

Jaderný průmysl

Nuclear

Výměníky tepla v mořích

Seawater heat exchangers

Letectví a obrana

Aerospace and defense

Lopatky plynových turbín

Gas turbine blades

Výfukové potrubí

Exhaust manifolds

Raketové motory

Rocket motors

Tepelné výměníky

Heat exchangers

Jaderný průmysl

Nuclear

Katalogové listy práškových kovů naleznete na stránce dodavatele.